Kurz Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením

Termín konání:  20. - 21. 09. 2017 (první den od 10:00 do 17:00 hod., druhý od 09:00 do 16:00 hod.)

Místo konání:  Herna ABC o.p.s., Nábřeží SPB 455, Ostrava-Poruba, 708 00

Kurz je realizován organizátorem v rámci projektu „ABC pro rodiny s autistickými dětmi“ a je spolufinancován z dotačního programu MPSV Dotační oblasti – Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD.

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.,

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Tento dvoudenní kurz je koncipován teoreticko-prakticky. Frekventanti během něj pracují ve skupinách. Hlavním tématem jsou základy lidské sexuality, jejího dopadu na kvalitu života, úskalí absence sexuálního života pro uživatele pobytových služeb, a možná rizika dovolení sexuálního vyžití. Osou kurzu je společná tvorba Protokolu sexuality, který bude následně sloužit jako písemný popis toho, jak se v zařízení k sexualitě uživatelů přistupuje.

 1. den (10:00 – 17:00)

Konkrétní situace z pobytových zařízení. Tvorba krizových a terapeutických scénářů v problémovém chování v oblasti sexuality klientů s mentálním handicapem.Vazba postojů personálu k sexualitě a následného chování ke klientům.Zážitkové cvičení v oblasti tvorby Protokolu vztahů, intimity a sexuality.

 2. den (9:00 – 16:00)

Lidská sexualita, vývoj sexuality u zdravého jedince a u jedince s mentálním handicapem.Nácvik forem komunikace u lidí s  mentálním handicapem.Tvorba Protokolu vztahů, intimity a sexuality.

Kontaktní osoba: Mgr. Mária Borovská; e-mail: mborovska@abc-ops.cz; mobil: 732 389 363