Syndrom trávení a psychologie

Dr. Natasha Campbell-McBride založila roku 1998 The Cambridge Nutrition Clinic, na které se věnuje problémům vztahu výživy a lidské psychiky. Jako matka dítěte s diagnózou poruchy učení dobře věděla o potížích rodičů v podobné situaci a všechen svůj čas proto věnovala pomoci takovým rodinám. Uvědomovala si, že v boji s postižením dětí i dospělých sehrává výživa významnou roli a stala se průkopnicí využívání probiotik v této oblasti.Ochota podělit se o získané vědomosti ji vedla ke spolupráci na mnoha odborných publikacích, jakož i k prezentaci na nesčetných seminářích a konferencích s tématem poruch učení a trávení. Tato kniha shrnuje její zkušenosti i znalosti a představuje i její nejnovější výskum.Autorka je přesvědčena, že spojitost mezi poruchami učení, potravinami a nápoji, které konzumujeme, a stavem trávicí soustavy je nezpochybnitelná. Toto tvrzení podporují i ​​výsledky dlouholetého výzkumu. Na klinice s ní rodiče mluví o všech aspektech stavu svého dítěte a uvědomují si, že se nemluví pouze s profesionálem, ale i s matkou s podobnými zkušenostmi. Dokonale a hluboce rozumí výzvám, jimž tito rodiče čelí, a proto jsou její rady neocenitelné. Natasha Campbell-McBride má medicínské a postgraduální tituly z neurologie iz oblasti lidské výživy. Na své klinice se specializuje na výživu dětí i dospělých s poruchami chování a učení, jakož i na poruchy trávení a imunity u dospělých.